top of page

A U D I E N C E  F E E D B A C K

TID FOR DANS FESTIVAL


Dansekunst i Grenland, Porsgrunn, Norway 22.11.15 

Kjente meg igjen på den måten hvor folk bare prater i munn på hverandre, noe som var interessant å se på en scene fordi det er så utrolig irriterende


I could familiarise with how people just talk over each other, something that was interesting to see on a stage, as it is very irritating

 

 

Hvorfor sitter jeg og ler av pappesker?


Why am I laughing at cardboard boxes?Jeg tror jeg var den som lo mest på de rareste plassene 


I think I was the one who laughed the most in the strangest placesDet var en grunn til at pappeskene var der, det ble en del av hele forestillingen.


There was a reason for the cardboard boxes to be there, it was well integrated into the piece


 

Interessant koreografisk satt sammen


The structure of the choreography was interestigly put together

 


Jeg tror ikke jeg har sett noe liknende!


I don't think I've seen anything like it!

 

 

TAKK TIL TID FOR DANS OG DANSEKUNST I GRENLAND!
More info: Dansekunst i Grenland

bottom of page