ØKOHELTER (ECOHEROES)

AN INTERACTIVE DANCE PERFORMANCE FOR CHILDREN IN THE MAKING

PHOTOS FROM R&D AT TURNEORGANISASJONEN, OCT 2020. Photographer Kristin Aafløy Opdan

Økohelter er en interaktiv danseforestilling for 5-7 trinn.

Gjennom bevegelse, videoprojeksjon, lydlandskap og fantasifulle kostymer, zoomer vi inn på mikroskopiske økosystemer i den norske skogen. I et taktilt landskap dukker Økoheltene opp, med superkrefter inspirert av arter i skogen.

 

Sammen med barna drar de på en lærerik og kunstnerisk reise, som oppfordrer barna til å utvikle et dypt, kreativt forhold til lokal natur og den globale klimakrisen, med et mottakelig, løsningsorientert narrativ.
 

Kanskje vi alle tross alt er Økohelter?

 

FOLLOW US ON INSTAGRAM FOR UPDATES!

WITH AND BY DANCE ARTISTS:
Maria Lothe, Ingvild Marstein Olsen, Hannah Parsons, Olivia Edginton

COSTUME DESIGNER: Tanja Andreeva

SET DESIGNERS: Baum & Leahy

ARTISTIC ADVISOR: Karstein Solli

PRODUCER: Maria Lothe

FINANCE: Ingvild Marstein Olsen

R&D SUPPORTED BY: Norsk Kulturfond, Turneorganisasjonen


PRODUCTION SUPPORTED BY: Norsk Kulturfond, Fond for Lyd og Bilde, Spenn, Innlandet Fylkeskommune, FFUK,
Dansekunst i Grenland, R.E.D. Residency Eina Danz,
Hamar Teater 

Ecoheroes is an interactive dance performance for 5-7th grade.

Through movement, video projection, live sound and imaginative costumes we zoom in to the microscopic ecosystems in the Norwegian forest. In a tactile landscape the ecoheroes emerge, each with powers that echo species in the forest.

 

Together with the children, they go on an educational and artistic adventure, which encourages the children to develop a deep, creative relationship with local nature and the global climate crisis, with a receptive, solution focussed narrative.

 

Maybe we’re all Ecoheroes after all?

 

CALL OUT!

We are looking for:
- A scenography assistant/builder

(We are also looking for a production assistant and graphic designer, feel free to get in touch)

MORE INFO HERE