top of page

MOSESKJEGG & TISTELSTØV

ET TVERRKUNSTNERISK PROSJEKT

OM MENNESKETS RELASJON TIL SKOGEN

INFO ENGLISH

SAMTIDSDANS - MUSIKK - KERAMIKK - FILM

KOREOGRAFI/UTØVELSE/FILM: Maria Lothe
KERAMIKK: Linda Jansson Lothe

MUSIKK: Bendik Storbekken

www.lindalothe.no

Skogen er landjordas største og viktigste karbonlager, der soppen og trærne sammen sørger for lagring av karbon under jorda . Alt dette skjer i det stille, helt usynlig, likevel er det så grunnleggende for vårt liv.

Da det artsrike kulturlandskapet med sitt mangfold forsvinner, får det ringvirkninger for den økologiske balansen i natur og skog. Det betyr at mange arters overlevelse avhenger av hvordan vi forvalter naturen framover.

5065E32D-5517-4C10-9EE1-F5BA88E94C42.JPG

Prosjektet tar utgangspunkt i skogen, og trærne og plantene som lever i og rundt skogen. Med lokalt utgangspunkt i ”skogsfylket” Hedmark, har de jobbet stedsspesifikt i omgivelsene og hatt samtaler med lokalbefolkningen på Tolga om deres relasjon til skogen. Dette blir en del av en film som vises under utstillingen.

Kunstnerne stiller spørsmål rundt hvordan vi kan jobbe mot en bærekraftig fremtid, og hvordan kunst og dialog kan åpne og berike vårt forhold til naturen. Som mennesker har vi en tendens til å se på verden med en distanse fra oss selv, istedenfor å inkorporere og være en del av den. Finnes det andre måter å bli berørt og berøre på, som integrerer mennesket som en del av naturen?

 

Sammen skaper dans, musikk og keramikk et dynamisk bilde der skogen oppleves og sanses gjennom et kunstnerisk økosystem. Kunstnerne ønsker å skape en indre og ytre dialog hos tilskueren, der de kan møte seg selv og sin egen relasjon til naturen.

IMG_0394.JPG

PROSJEKTET ER STØTTET AV:

hfk_graa_positiv (1).jpg
LOGO_red_SMALL.jpg
logo_tøysentralen_transparent.png
bottom of page